Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w „Polityce Cookies”.
x
0 produktów 0,00 zł
Pokaż koszyk i przechowalnię
Twój koszyk
Przechowalnia
Logotypy1
Logotypy2
Logotypy3
Logotypy4
Logotypy5
Logotypy6
Logotypy7

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego erem-sport.pl

1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.erem-sport.pl jest Ryszard Musz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; EREM Centrum Budownictwa i ogrodnictwa z siedzibą w Przemyślu, ul. Jasińskiego 9, NIP 795-106-85-15, REGON 650027725
3. Sklep firmowy Erem-sport.pl w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 9 czynny jest: od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.
4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.


2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.erem-sport.pl lub telefonicznie w godzinach pracy salonu Erem-sport.pl pod numerem: +48(16)16 678 60 02 wewn. 60.
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty erem-sport oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru).
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem na konto erem-sport.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.erem-sport.pl.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto erem-sport.pl,
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, akceptowane są jedynie płatności przelewem na konto.
8. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, erem-sport.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
9. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). Nadto, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez kilku klientów, z opcją: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni - może zdarzyć się sytuacja, że dany produkt nie będzie natychmiast dostępny. W takiej sytuacji klient jest informowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja zamówienia bez niedostępnego produktu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów doręczenia przesyłki, ubezpieczenia jej na czas transportu.
11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres zamowienia@erem-sport.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.


3. Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym erem-sport.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu erem-sport.pl
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 opcja (za pobraniem) zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 14.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem erem-sport.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi 18,00 zł przy przedpłacie lub 22,00 zł przy wysyłce za pobraniem.
6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości 1000 zł brutto i powyżej tej kwoty klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy, gabarytów oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.


4. Zwroty i wymiany

1. 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dniadostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w paragrafie poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
3. Wypełniony formularz wraz z produktem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:
Zwroty erem-sport.pl
ul. Jasińskiego 9    
37-700 Przemyśl
4. Przesyłkę należy wysłać BEZ POBRANIA. Zapłacona przez klienta należność zostanie wysłana na podany przez klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na podany adres.
5. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
6. Zwrot zakupionego produktu oraz uiszczonej należności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.5. Reklamacje

1. Sklep internetowy erem-sport.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).
2. Erem-sport.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.
4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że erem-sport.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
5. Jeżeli erem-sport.pl, po otrzymaniu od klienta żądania określonego w ust. 3, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
6. Jeżeli klient, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny tutaj) oraz odesłać na adres: Reklamacje Erem-sport.pl ul. Jasińskiego 9 37-700 Przemyśl reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełniony formularz REKLAMACJE.


6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego erem-sport należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.erem-sport.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami erem-sport.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.


7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep erem-sport.pl
3. Klient dokonujący zakupu w sklepie erem-sport.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w ust. 1 powyżej, w tym wyraża zgodę na powierzenie możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest sklep erem-sport.pl innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


8. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych.

Copyright © 2012-2019 erem-sport.pl
Brakujące produkty w magazynie